• Албан ёсны цахим хуудас
СТРАТЕГИ БОЛОН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛАХ АРГАЧЛАЛ, ЗАГВАР

Аргачлал, загвар батлах тухай Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргын 2020 оны 100 дугаар тушаал, тушаалын хавсралтуудыг  ЭНД ДАРЖ харна уу.

2020-01-29 17:08:41