• Албан ёсны цахим хуудас
Мэдээ, мэдээлэл
2023 оны II улирлын Төрийн албаны ерөнхий шалгалтын бүртгэл эхэллээ.
...

2023-04-19 11:01:44

Дэлгэрэнгүй..
УДИРДАХ, ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАН ТУШААЛЫН СУЛ ОРОН ТООНЫ ЖАГСААЛТ-2023
...

2023-04-04 16:19:11

Дэлгэрэнгүй..
“e-taz” гар утасны аппликэйшн
...

2022-10-25 13:17:13

Дэлгэрэнгүй..
Зөрчилтэй томилогдсон төрийн захиргааны албан хаагчдын судалгааны маягт
...

2020-12-18 14:44:10

Дэлгэрэнгүй..
ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ ЧИГЛЭЛЭЭР ЗАРЦУУЛСАН ЗАРДЛЫН НЭГДСЭН СУДАЛГААНЫ МАЯГТ
...

2020-12-18 12:56:55

Дэлгэрэнгүй..