• Албан ёсны цахим хуудас
Мэдээ, мэдээлэл
СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР
...

2023-12-01 23:02:26

Дэлгэрэнгүй..
ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ГАЗРЫН АЛБАН ХААГЧИД СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА
...

2023-11-12 11:06:37

Дэлгэрэнгүй..
ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН АЖЛЫН ХЭСЭГ ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГТ АЖИЛЛАЖ БАЙНА
...

2023-10-19 16:45:56

Дэлгэрэнгүй..
ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТЫН БҮРТГЭЛ ЭХЭЛЛЭЭ...
...

2023-10-18 16:02:32

Дэлгэрэнгүй..
Төрийн албаны ерөнхий шалгалтад 29 хүн тэнцлээ
...

2023-09-21 19:11:44

Дэлгэрэнгүй..
2023 оны II улирлын Төрийн албаны ерөнхий шалгалтын бүртгэл эхэллээ.
...

2023-04-19 11:01:44

Дэлгэрэнгүй..
УДИРДАХ, ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАН ТУШААЛЫН СУЛ ОРОН ТООНЫ ЖАГСААЛТ-2023
...

2023-04-04 16:19:11

Дэлгэрэнгүй..
“e-taz” гар утасны аппликэйшн
...

2022-10-25 13:17:13

Дэлгэрэнгүй..
Зөрчилтэй томилогдсон төрийн захиргааны албан хаагчдын судалгааны маягт
...

2020-12-18 14:44:10

Дэлгэрэнгүй..
ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ ЧИГЛЭЛЭЭР ЗАРЦУУЛСАН ЗАРДЛЫН НЭГДСЭН СУДАЛГААНЫ МАЯГТ
...

2020-12-18 12:56:55

Дэлгэрэнгүй..