• Албан ёсны цахим хуудас
ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭС

Чиг үүрэг

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэс нь Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Засаг даргын шийдвэр, Үндэсний хөтөлбөр, төслийн хэрэгжилт үр дүнд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, тайлагнах ажлыг зохион байгуулах, нутгийн захиргааны байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ хийж, үр дүнг үнэлэх, мэдээлж тайлагнах, арга зүйн зөвлөмжөөр хангах, чадавхжуулах, гүйцэтгэл үр дүн, үр нөлөөг сайжруулах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ. 

Д/д

Овог нэр

Албан тушаал

Албаны цахим шуудан

Ажлын утас

1

Т.Үржинпүрэв

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтсийн дарга

urjinpurev@ov.gov.mn

7032-3565

2

Л.Ишханд

Бодлогын баримт бичиг хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

ishkhand@ov.gov.mn

7032-3358

3

Б.Нямсэмжаан  

Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэр хариуцсан мэргэжилтэн 

nyamsemjaan.b@ov.gov.mn

7032-3358

4

И.Отгонцэнд

Үндэсний болон дэд хөтөлбөр, аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын шийдвэр хариуцсан мэргэжилтэн

otgontsend@ov.gov.mn

7032-3358

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-05-17 12:40:49