• Албан ёсны цахим хуудас
ЦЭРГИЙН ШТАБ

Чиг үүрэг

Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штаб нь батлан хамгаалах чиглэлээр гарсан хууль тогтоомжийн биелэлтийг орон нутагт хангах ажлыг тайван болон онцгой нөхцлийн үед зохион байгуулах, хэрэгжүүлэх, энэ чиглэлээр аймаг, сумын нутгийн захиргааны байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдэд мэргэшил арга зүйн удирдлага, туслалцаа үзүүлэх, хяналт тавих үүрэг бүхий цэргийн мэргэжлийн байгууллага мөн.

Д/д

Овог нэр

Албан тушаал

Албаны цахим шуудан

Ажлын утас

1

М.Дэлгэрсайхан

Цэргийн штабын дарга, хурандаа

delgersaikhan@ov.gov.mn

7032-2215

2

Ч.Ванчинсүрэн

Тоо бүртгэл хариуцсан офицер, дэд хурандаа

vanchinsuren@ov.gov.mn

7032-2217

3

Ч.Адьяа

Орон нутгийн хамгаалалт, сургалт хариуцсан офицер, дэд хурандаа

 

7032-2216

4

Т.Батсайхан

Дайчилгааны офицер, ахмад

 

7032-2217

 

 

 

 

 

2018-06-06 18:18:59