• Албан ёсны цахим хуудас
ЦЭРГИЙН ШТАБ

Чиг үүрэг

Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штаб нь батлан хамгаалах чиглэлээр гарсан хууль тогтоомжийн биелэлтийг орон нутагт хангах ажлыг тайван болон онцгой нөхцлийн үед зохион байгуулах, хэрэгжүүлэх, энэ чиглэлээр аймаг, сумын нутгийн захиргааны байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдэд мэргэшил арга зүйн удирдлага, туслалцаа үзүүлэх, хяналт тавих үүрэг бүхий цэргийн мэргэжлийн байгууллага мөн.

Д/д

Овог нэр

Албан тушаал

Албаны цахим шуудан

Ажлын утас

1

А.Нямхүү

Цэргийн штабын дарга, хурандаа

uvurkhangai@mod.gov.mn

7032-2215

2

Ч.Ванчинсүрэн

Тоо бүртгэлийн ахлах офицер, дэд хурандаа

vanchinsuren@ov.gov.mn

7032-2217

3

Ч.Адьяа

Орон нутгийн хамгаалалтын бэлтгэл, сургалтын офицер, дэд хурандаа

 

7032-2216

4

Т.Батсайхан

Дайчилгааны офицер, хошууч

 

7032-2217

 

 

 

 

 

2018-06-06 18:18:59