• Албан ёсны цахим хуудас
Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал хайх, ашиглах тусгай зөвшөөрөл
Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч хуулийн этгээдийн жагсаалт
...

2022-11-07 16:35:47

Дэлгэрэнгүй..
Уул уурхайн үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуй нэгжүүдээс 2021 онд орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлсэн орлогын мэдээ
...

2022-11-03 12:14:14

Дэлгэрэнгүй..
2019 онд олгосон түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл
...

2019-12-13 10:06:13

Дэлгэрэнгүй..
Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх материал
...

2019-08-16 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдлийн маягт
...

2019-08-15 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тухай
...

2019-05-22 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..