• Албан ёсны цахим хуудас
Орон нутгийн хөгжлийн сан
ИРГЭДЭЭС САНАЛ АВЧ БАЙНА
...

2023-11-13 17:22:52

Дэлгэрэнгүй..
ОНХС-ИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ҮНЭЛДЭГ "ЖИЛИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭГ" МАНАЙ АЙМАГТ 8 ДУГААР САРЫН 27, 28-ны ӨДРҮҮДЭД ХИЙНЭ
...

2021-08-23 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Сумдын орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2021 оны батлагдсан төсөв, санхүүжилт
...

2021-08-10 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2022 онд хийгдэх төсөл арга хэмжээний саналуудыг хэлэлцлээ дэмжигдсэн доорх 12 саналыг Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн, иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд уламжлахаар шийдвэрлэв.
...

2021-08-05 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Өвөрхангай аймгийн Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2021 онд хийгдэж буй ажлуудын явцын мэдээлэл
...

2021-08-04 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
2021 ОНД ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН 18 СУМ 680,2 САЯ ТӨГРӨГИЙН “УРАМШУУЛАЛ”, 160,3 САЯ ТӨГРӨГИЙН ДЭМЖЛЭГ АВЛАА
...

2021-07-29 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
АЙМГИЙН ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГӨӨР 2022 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭНД ОЛОН НИЙТИЙН САНАЛЫГ АВАХ “ИРГЭН ТАНЫ ОРОЛЦОО” СЭДЭВТ НЭЭЛТТЭЙ ХЭЛЭЛЦҮҮЛТ ХҮРЭЛЦЭН ИРЭХИЙГ УРЬЖ БАЙНА.
...

2021-07-21 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ТУХАЙ ТАНИЛЦУУЛГА
...

2020-08-26 15:08:15

Дэлгэрэнгүй..
Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 703,0 сая төгрөгийг 2019, 2020 онуудад хог тээврийн авто машин, нийтийн тээврийн шинэчлэлд зарцуулсан
...

2020-08-02 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2,0 тэрбум төгрөгөөр 2019, 2020 онуудад тус бүр 150 буюу 300 хүүхдийн цэцэрлэг баригдаж ашиглалтад орлоо
...

2020-08-02 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..