• Албан ёсны цахим хуудас
Албан хаагчийн ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх журам
Төрийн албан хаагчийн ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх аргачлал, загвар
...

2024-06-13 12:34:43

Дэлгэрэнгүй..
Төрийн албан хаагчийн гүйцэтгэлийг үнэлэх журам
...

2023-04-28 12:32:31

Дэлгэрэнгүй..