• Албан ёсны цахим хуудас
Архи, согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх
Архи согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөлтэй иргэн, аж ахуйн нэгжийн мэдээлэл 2021 он
...

2022-11-11 12:03:48

Дэлгэрэнгүй..
Архи согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл шинээр авсан иргэд, аж ахуйн нэгжийн жагсаалт-2020 он
...

2020-12-28 17:08:41

Дэлгэрэнгүй..
Архи согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл шинээр авсан иргэд, аж ахуйн нэгжийн жагсаалт-2018-2019 он
...

2019-10-31 17:51:25

Дэлгэрэнгүй..
Аймгийн худалдаа, үйлчилгээний цэгүүдэд согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, хяналт тавих журам
...

2018-05-18 18:50:33

Дэлгэрэнгүй..