• Албан ёсны цахим хуудас
Хариуцсан салбарын үйл ажиллагааны статистик мэдээлэл
Аймгийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүн статистик үзүүлэлт
...

2024-06-13 12:23:49

Дэлгэрэнгүй..
Аймгийн боловсролын салбарын статистик үзүүлэлт
...

2024-06-13 12:23:27

Дэлгэрэнгүй..
Аймгийн ажиллагсдын тоо статистик үзүүлэлт
...

2024-06-13 12:22:53

Дэлгэрэнгүй..
Аймгийн газар тариалангийн статистик үзүүлэлт
...

2024-06-13 12:22:21

Дэлгэрэнгүй..
Аймгийн малын тоо статистик үзүүлэлт
...

2024-06-13 12:21:44

Дэлгэрэнгүй..
Аймгийн хүн амын тоо статистик үзүүлэлт
...

2024-06-13 12:21:11

Дэлгэрэнгүй..