• Албан ёсны цахим хуудас
Ёс зүйн хууль, тогтоол
Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх үндэсний хөтөлбөр
...

2024-06-10 15:45:33

Дэлгэрэнгүй..
ЁС ЗҮЙН ДЭД ХОРООНЫ АЖИЛЛАХ ЖУРАМ
...

2024-06-10 15:34:16

Дэлгэрэнгүй..
МОНГОЛ УЛС ЁС ЗҮЙН ХОРООНЫ 2024 ОНЫ 05 ДУГААР ТОГТООЛ
...

2024-06-10 15:32:45

Дэлгэрэнгүй..
МОНГОЛ УЛСЫН ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ
...

2024-06-10 15:30:33

Дэлгэрэнгүй..
ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, СОЁН ГЭГЭЭРҮҮЛЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР-ИЙН ТӨСӨЛД САНАЛАА ИРҮҮЛЭЭРЭЙ
...

2024-02-29 10:52:17

Дэлгэрэнгүй..
“ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, СОЁН ГЭГЭЭРҮҮЛЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР”-ИЙН ТӨСЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА
...

2024-02-28 18:27:42

Дэлгэрэнгүй..
Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм
...

2023-05-03 09:18:48

Дэлгэрэнгүй..