• Албан ёсны цахим хуудас
Ёс зүйн хууль, тогтоол
ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, СОЁН ГЭГЭЭРҮҮЛЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР-ИЙН ТӨСӨЛД САНАЛАА ИРҮҮЛЭЭРЭЙ
...

2024-02-29 10:52:17

Дэлгэрэнгүй..
“ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, СОЁН ГЭГЭЭРҮҮЛЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР”-ИЙН ТӨСЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА
...

2024-02-28 18:27:42

Дэлгэрэнгүй..
Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм
...

2023-05-03 09:18:48

Дэлгэрэнгүй..