• Албан ёсны цахим хуудас
Төлбөр, хураамж, төлбөрт үйлчилгээний жагсаалт
Архивын лавлагаа авахтай холбоотой төлбөр, хураамжийн мэдээлэл
...

2023-05-23 10:34:02

Дэлгэрэнгүй..
Иргэний 8 төрлийн бүртгэл, төлбөр, хураамжийн мэдээлэл
...

2023-05-23 10:33:13

Дэлгэрэнгүй..
Шилжилт хөдөлгөөний бүртгэлтэй холбоотой үйлчилгээний төлбөр, хураамж
...

2023-05-23 10:32:24

Дэлгэрэнгүй..
Гадаад паспорттой холбоотой үйлчилгээний төлбөр, хураамж
...

2023-05-23 10:30:10

Дэлгэрэнгүй..
Цахим үнэмлэхтэй холбоотой үйлчилгээний төлбөр,хураамж
...

2023-05-23 10:29:34

Дэлгэрэнгүй..
Эд хөрөнгийн эрхийн улсыг бүртгэлийн тэмдэгтийн хураамж
...

2023-05-23 10:28:03

Дэлгэрэнгүй..
Үйлчилгээний болон тэмдэгтийн хураамж
...

2023-05-23 10:23:10

Дэлгэрэнгүй..
Авто зам, замын байгууламж ашиглалтын төлбөр
...

2023-05-23 09:53:04

Дэлгэрэнгүй..
E-Mongolia системээр дамжуулан үзүүлэх төлбөрт үйлчилгээний жагсаалт
...

2022-11-03 15:01:41

Дэлгэрэнгүй..