• Албан ёсны цахим хуудас
Төлбөрт үйлчилгээний жагсаалт
E-Mongolia системээр дамжуулан үзүүлэх төлбөрт үйлчилгээний жагсаалт
...

2022-11-03 15:01:41

Дэлгэрэнгүй..
Улсын бүртгэлийн үйлчилгээний хөлсний хэмжээ
...

2019-01-17 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газраас иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад үзүүлж буй ажил үйлчилгээнд хураах төлбөрийн жагсаалт
...

2018-10-08 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..