• Албан ёсны цахим хуудас
Нөөцөд бүртгэгдсэн иргэдийн жагсаалт
Төрийн жинхэнэ албаны нөөцөд бүртгэх тухай /2022.10.19/ 581 дугаар тогтоол
...

2022-12-16 10:44:22

Дэлгэрэнгүй..
Төрийн жинхэнэ албаны нөөцөд бүртгэх тухай /2022.04.08/ 263 дугаар тогтоол
...

2022-04-20 16:02:44

Дэлгэрэнгүй..
Төрийн жинхэнэ албаны нөөцөд бүртгэх тухай /2021.11.24/ 362 дугаар тогтоол
...

2021-12-09 10:46:59

Дэлгэрэнгүй..
Төрийн жинхэнэ албаны нөөцөд бүртгэх тухай /2021.03.19/ 106 дугаар тогтоол
...

2021-03-22 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Төрийн жинхэнэ албаны нөөцөд бүртгэх тухай /2020.11.11/ 371 дүгээр тогтоол
...

2020-12-08 15:29:19

Дэлгэрэнгүй..
Төрийн жинхэнэ албаны нөөцөд бүртгэх тухай /2019.12.05/ 359 дугаар тогтоол
...

2019-12-18 09:26:33

Дэлгэрэнгүй..
Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцөд бүртгэж, нэр дэвшүүлэх тухай /2018.12.25/ 162 дугаар тогтоол
...

2019-04-23 17:47:24

Дэлгэрэнгүй..
Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцөд бүртгэж, нэр дэвшүүлэх тухай /2018.11.07/ 112 дугаар тогтоол
...

2019-04-23 17:44:50

Дэлгэрэнгүй..
Нөөцөд бүртгэгдсэн иргэдийн бүрэлдэхүүн, хөдөлгөөн ТАЗ-ийн 2017 оны 170 тогтоол /2017.12.01/
...

2018-08-28 11:31:47

Дэлгэрэнгүй..
Нөөцөд бүртгэгдсэн иргэдийн бүрэлдэхүүн хөдөлгөөн ТАЗ-ийн 2017 оны 135 дугаар тогтоол /2017.06.29/
...

2018-08-28 11:30:36

Дэлгэрэнгүй..