• Албан ёсны цахим хуудас
Өвөрхангай аймгийн жилийн хөгжлийн төлөвлөгөө
Өвөрхангай аймгийн 2024 оны жилийн хөгжлийн төлөвлөгөө
...

2024-05-14 12:27:28

Дэлгэрэнгүй..
Өвөрхангай аймгийн 2023 оны жилийн хөгжлийн төлөвлөгөө
...

2023-03-28 16:59:03

Дэлгэрэнгүй..
Өвөрхангай аймгийн 2022 оны жилийн хөгжлийн төлөвлөгөө
...

2022-01-05 12:18:52

Дэлгэрэнгүй..
Өвөрхангай аймгийн 2021 оны хөгжлийн төлөвлөгөө
...

2020-12-18 17:57:25

Дэлгэрэнгүй..
Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл
...

2019-12-03 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл
...

2018-12-12 16:56:53

Дэлгэрэнгүй..
Аймгийн эдийн засаг, ниймийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл
...

2016-03-18 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..