• Албан ёсны цахим хуудас
ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО, ТӨЛӨВЛӨЛТ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХЭЛТЭС

Чиг үүрэг

Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс нь Монгол Улсын хөгжлийн бодлого, аймгийн 5 жилийн үндсэн чиглэл, жилийн хөгжлийн төлөвлөгөө болон бусад бодлогын баримт бичигт үндэслэн аймгийн эдийн засгийн хөгжлийн стратеги, бодлогыг төлөвлөх, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, аялал жуулчлал, дэд бүтэц, (эрчим хүч, зам, тээвэр, харилцаа холбоо, шуудан), хот байгуулалт, архитектур, төлөвлөлт, газрын харилцаа, байгаль орчин (байгаль хамгаалах, түүний баялгийг зүй зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх), хүнс, хөдөө аж ахуй (малын эрүүл мэнд, үржил селекц, бэлчээр ашиглалт, усан хангамж, газар тариалан), хөрөнгө оруулалт, орон нутгийн өмчийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх зэрэг асуудлаар аймгийн хэмжээнд баримтлах бодлого, хөтөлбөр, төсөл боловсруулж, хэрэгжилтийг зохион байгуулах чиг үүргийг гүйцэтгэнэ.

Д/д

Овог нэр

Албан тушаал

Албаны цахим шуудан

Ажлын утас

1

Б.Мөнхбат

Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн дарга

munhbat@ov.gov.mn

7032-3498

2

Н.Дулам

Хүнс, хөдөө аж ахуй, үйлдвэр, үйлчилгээний салбарын бодлого төлөвлөлт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

dulam@ov.gov.mn

7032-2293

3

Н.Осоржин

Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн

osorjin@ov.gov.mn

7032-2293

4

Ч.Бат-Өлзий

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын салбарын бодлого, төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн

bat-ulzii.ch@ov.gov.mn

7032-2293

5

М.Эрдэнэболд

Барилгын зураг төсөл, гүйцэтгэл хариуцсан мэргэжилтэн

erdenebold.m@ov.gov.mn

7032-2293

6

О.Оюунтунгалаг

Гадаад харилцаа, төсөл, хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэн

oyuntungalag@ov.gov.mn

7032-2292

7

Т.Очирсүрэн

Уул уурхайн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

duumaa@ov.gov.mn

7032-2292

8

Л.Мөнхзул

Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн

munkhzul.l@ov.gov.mn

7032-2293

9

О.Төмөрчөдөр

Эрчим хүчний хяналтын Улсын байцаагч

tumurchudur.o@ov.gov.mn

7032-2292

10

Б.Цогтбаатар

Авто замын хяналтын Улсын байцаагч

 

-

11

Б.Цэндсүрэн

Авто тээврийн хяналтын Улсын байцаагч

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-05-20 17:44:28