• Албан ёсны цахим хуудас
Хот, хөдөөгийн сэргэлт
Хот хөдөөгийн сэргэлт бодлогын хүрээнд иргэд орон нутагт шилжин суурьшиж ажиллахад төрөөс үзүүлж буй дэмжлэгүүдийн талаар холбогдох эрх зүйн баримт, журмууд
...

2022-11-09 11:20:51

Дэлгэрэнгүй..