• Албан ёсны цахим хуудас
ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТЭС

Чиг үүрэг

Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс нь төрийн болон орон нутгийн захиргааны байгууллагуудын талаар төрөөс баримтлах бодлого, шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангах, төрийн удирдлагын манлайллыг хэрэгжүүлэх, нутгийн захиргааны байгууллагын үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох чиглэлээр бодлогын зөвлөгөө, дэмжлэгээр хангах, нутгийн захиргааны байгууллагын хүний нөөцийн бодлого төлөвлөлтийн хэрэгжилтийг зохион байгуулж, үндэсний болон аймгийн хөтөлбөр, хууль тогтоомжийн биелэлтийг тооцон дүгнэх чиг үүргийг гүйцэтгэнэ. Мөн Төрийн үйлчилгээ-мэдээллийн төвийн үйл ажиллагаанд арга зүйн дэмжлэг үзүүлж, төрийн үйлчилгээтэй холбоотой иргэдийн санал, хүсэлт, гомдлын шийдвэрлэлтэд хяналт тавих чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

Д/д

Овог нэр

Албан тушаал

Албаны цахим шуудан

Ажлын утас

1

Н.Энхцэцэг

Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн дарга

enkhtsetseg@ov.gov.mn

7032-2380

2

Э.Бадамгэрэл

Төрийн албаны зөвлөлийн Өвөрхангай аймаг дахь салбар зөвлөлийн Нарийн бичгийн дарга

badamgerel@ov.gov.mn

7032-3538

3

Х.Мөнхцэцэг

Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

khmunkhtsetseg@ov.gov.mn

7032-3790

4

Г.Нямсүрэн

Засгийн газрын болон аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр хариуцсан ахлах мэргэжилтний үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

nyamsurenn@ov.gov.mn

7032-3990

5

А.Чанцалдулам

Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг, төсөвт байгууллага, Төрийн үйлчилгээ-мэдээллийн төв хариуцсан мэргэжилтний үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

chantsaldulam.a@ov.gov.mn

7032-3990

6

Б.Сайнбилэг

Сум, багийн асуудал, өргөдөл гомдол хариуцсан мэргэжилтэн

sainbileg@ov.gov.mn

7032-3990

7

Ш.Мөнхцэцэг

Олон нийттэй харилцах асуудал, хэвлэл мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэн

munkhtsetseg.sh@ov.gov.mn

7032-3595

8

О.Цэрэнчимэд

Нягтлан бодогч

tserenchimed.o@ov.gov.mn

7032-2161

9

Л.Долгормаа

Архивч-эх бэлтгэгч

dolgormaal@ov.gov.mn

7032-2530

10

Ж.Хосбаяр

Бичээч

khosbayar@ov.gov.mn

7032-2530

 

2018-05-20 17:12:19