• Албан ёсны цахим хуудас
САНХҮҮ, ТӨРИЙН САНГИЙН ХЭЛТЭС

Чиг үүрэг

Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс нь аймгийн төсвийн төлөвлөлт, бүрдүүлэлт, хуваарилалт, төрийн сангийн зарлага, санхүүжилтийг гүйцэтгэх, төсөв, санхүүгийн үйл ажиллагаанд эдийн засгийн шинжилгээ, үнэлгээ хийх ажлыг зохион байгуулах, татварын орлогын төлөвлөлт, татвар хураалтын ажлыг зохион байгуулах, нийгмийн даатгал, хөрөнгө оруулалт, зээлийн бодлого, төлөвлөлт, зохицуулалт, төсвийн байгууллага, аж ахуйн нэгжийн санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагаа, аймгийн Засаг даргын дэргэдэх агентлагуудын төсөв, санхүүгийн орлого, зарлагын үйл ажиллагаанд байнгын хяналт тавих чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

Д/д

Овог нэр

Албан тушаал

Албаны цахим шуудан

Ажлын утас

1

Ц.Идэрсайхан

Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга

idersaikhan@ov.gov.mn

7032-2562

2

Д.Уранцэцэг

Төсвийн ерөнхий нягтлан бодогч

urantsetseg@ov.gov.mn

7032-2244

3

Р.Цэрэндэжид

Төсвийн төлөвлөлт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

tserendejid@ov.gov.mn

7032-2131

4

Ч.Болормаа

Нягтлан бодох бүртгэлийн мэргэжилтэн

bolormaa@ov.gov.mn

7032-2131

5

Т.Нямсүрэн

Төрийн сангийн дотоод хяналт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

nyamsuren@ov.gov.mn

7032-2244

6 Ө.Отгонбор Төрийн сангийн мэргэжилтэн otgonbor.u@ov.gov.mn 7032-2244
7 Ц.Ууганбат

Төрийн сангийн мэргэжилтэн

uuganbat@ov.gov.mn

7032-2244

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-06-06 16:33:42