• Албан ёсны цахим хуудас
Үзүүлж байгаа үйлчилгээний талаарх мэдээлэл
Аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газраас үзүүлж буй үйлчилгээний жагсаалт
...

2024-05-17 12:47:12

Дэлгэрэнгүй..
Аймгийн Онцгой байдлын газраас үзүүлж буй үйлчилгээний жагсаалт
...

2024-05-17 12:46:44

Дэлгэрэнгүй..
Аймгийн Онги-Таац голын сав газрын захиргаанаас үзүүлж буй үйлчилгээний жагсаалт
...

2024-05-17 12:46:12

Дэлгэрэнгүй..
Аймгийн Төрийн архиваас үзүүлж буй үйлчилгээний жагсаалт
...

2024-05-17 12:45:27

Дэлгэрэнгүй..
71 байгууллагын 830 үйлчилгээг төрийн үйлчилгээний нэгдсэн систем E-Mongolia-гаас авах боломжтой.
...

2023-03-28 18:17:17

Дэлгэрэнгүй..
Цахим үйлчилгээ авах холбоос
...

2022-09-21 12:33:06

Дэлгэрэнгүй..
Цахим хэлбэрээр үзүүлэх үйлчилгээний жагсаалт
...

2022-09-21 12:24:38

Дэлгэрэнгүй..