• Албан ёсны цахим хуудас
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө
Нэр Хавсралт
1 Өвөрхангай аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2023 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө татах
2 Өвөрхангай аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2022 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө татах
3 Өвөрхангай аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2021 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө татах
4 Өвөрхангай аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2020 оны бараа, ажил үйлчилгээ, худалдан авах ажиллагааны ерөнхий төлөвлөгөө татах
5 Улс, орон нутгийн төсөв, орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар 2019 онд зохион байгуулагдах арга хэмжээний ерөнхий төлөвлөгөө татах
6 Өвөрхангай аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2018 оны бараа, ажил үйлчилгээ, худалдан авах ажиллагааны ерөнхий төлөвлөгөө татах