• Албан ёсны цахим хуудас
Албан хаагч, ажилтныг сонгон шалгаруулах журам
Төрийн албаны шалгалт өгөх болзол болон шатлан дэвшүүлэх, сонгон шалгаруулах журам
...

2024-05-17 12:28:56

Дэлгэрэнгүй..
Төрийн өмчийн хуулийн этгээдийн ажлын байрны сул орон тоонд нээлттэй сонгон шалгаруулалт явуулах нийтлэг журам
...

2024-05-17 12:26:10

Дэлгэрэнгүй..
Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн ажиллах журам
...

2020-01-28 16:49:24

Дэлгэрэнгүй..