• Албан ёсны цахим хуудас
Өвөрхангай аймгийн ЕБС, СӨББ-ын сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн жагсаалт
Д/д Сургалтын байгууллагын нэр Сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгосон байгууллагын шийдвэр Тусгай зөвшөөрөл хүчинтэй байх хугацаа Тусгай зөвшөөрл дуусах хугацаа
1 Арвайхээр сумын ерөнхий боловсролын 1 дүгээр сургууль Аймгийн Засаг даргын 2012 оны а/75 дугаар захирамж 2012.03.05-2024.03.05 2024
2 Арвайхээр сумын ерөнхий боловсролын 2 дүгээр сургууль Аймгийн Засаг даргын 2012 оны а/75 дугаар захирамж 2012.03.05-2024.03.05 2024
3 Өвөрхангай аймгийн ерөнхий боловсролын лаборатори Мэргэд сургууль Аймгийн Засаг даргын 2012 оны а/75 дугаар захирамж 2012.03.05-2024.03.05 2024
4 Арвайхээр сумын ерөнхий боловсролын 4 дүгээр сургууль Аймгийн Засаг даргын 2012 оны а/75 дугаар захирамж 2012.03.05-2024.03.05 2024
5 Хархорин сумын ерөнхий боловсролын 2 дүгээр сургууль Аймгийн Засаг даргын 2012 оны а/75 дугаар захирамж 2012.03.05-2024.03.05 2024
6 Хархорин сумын ерөнхий боловсролын "Гүнзгий" сургууль Аймгийн Засаг даргын 2012 оны а/75 дугаар захирамж 2012.03.05-2024.03.05 2024
7 Хужирт сумын ерөнхий боловсролын сургууль Аймгийн Засаг даргын 2012 оны а/75 дугаар захирамж 2012.03.05-2024.03.05 2024
8 Бат-Өлзий сумын ерөнхий боловсролын сургууль Аймгийн Засаг даргын 2012 оны а/75 дугаар захирамж 2012.03.05-2024.03.05 2024
9 Баруунбаян-Улаан сумын ерөнхий боловсролын сургууль Аймгийн Засаг даргын 2012 оны а/75 дугаар захирамж 2012.03.05-2024.03.05 2024
10 Баянгол сумын ерөнхий боловсролын сургууль Аймгийн Засаг даргын 2012 оны а/75 дугаар захирамж 2012.03.05-2024.03.05 2024
11 Баян-Өндөр сумын ерөнхий боловсролын сургууль Аймгийн Засаг даргын 2012 оны а/75 дугаар захирамж 2012.03.05-2024.03.05 2024
12 Богд сумын ерөнхий боловсролын сургууль Аймгийн Засаг даргын 2012 оны а/75 дугаар захирамж 2012.03.05-2024.03.05 2024
13 Бүрд сумын ерөнхий боловсролын сургууль Аймгийн Засаг даргын 2012 оны а/75 дугаар захирамж 2012.03.05-2024.03.05 2024
14 Гучин-Ус сумын ерөнхий боловсролын сургууль Аймгийн Засаг даргын 2012 оны а/75 дугаар захирамж 2012.03.05-2024.03.05 2024
15 Есөнзүйл сумын ерөнхий боловсролын сургууль Аймгийн Засаг даргын 2012 оны а/75 дугаар захирамж 2012.03.05-2024.03.05 2024
16 Нарийнтээл сумын ерөнхий боловсролын сургууль Аймгийн Засаг даргын 2012 оны а/75 дугаар захирамж 2012.03.05-2024.03.05 2024
17 Өлзийт сумын ерөнхий боловсролын сургууль Аймгийн Засаг даргын 2012 оны а/75 дугаар захирамж 2012.03.05-2024.03.05 2024
18 Сант сумын ерөнхий боловсролын сургууль Аймгийн Засаг даргын 2012 оны а/75 дугаар захирамж 2012.03.05-2024.03.05 2024
19 Тарагт сумын ерөнхий боловсролын сургууль Аймгийн Засаг даргын 2012 оны а/75 дугаар захирамж 2012.03.05-2024.03.05 2024
20 Төгрөг сумын ерөнхий боловсролын сургууль Аймгийн Засаг даргын 2012 оны а/75 дугаар захирамж 2012.03.05-2024.03.05 2024
21 Уянга сумын ерөнхий боловсролын 1-р сургууль Аймгийн Засаг даргын 2015 оны а/127 дугаар захирамж 2015.04.01-2027.04.01 2027
22 Уянга сумын ерөнхий боловсролын 2-р сургууль Аймгийн Засаг даргын 2015 оны а/127 дугаар захирамж 2015.04.01-2027.04.01 2027
23 Хайрхандулаан сумын ерөнхий боловсролын сургууль Аймгийн Засаг даргын 2012 оны а/75 дугаар захирамж 2012.03.05-2024.03.05 2024
24 Зүүнбаян-Улаан сумын ерөнхий боловсролын сургууль Аймгийн Засаг даргын 2012 оны а/75 дугаар захирамж 2012.03.05-2024.03.05 2024
25 Уянга сумын Жаргалант багийн ерөнхий боловсролын сургууль Аймгийн Засаг даргын 2014 оны а/338 дугаар захирамж 2014.09.01-2026.09.01 2026
26 Нарийнтээл сумын Баянтээг багийн ерөнхий боловсролын сургууль Аймгийн Засаг даргын 2018 оны а/142 дугаар захирамж 2018.03.05-2023.03.05 2023
27 Тарагт сумын Туяа багийн ерөнхий боловсролын сургууль Аймгийн Засаг даргын 2018 оны а/142 дугаар захирамж 2018.03.05-2023.03.05 2023
28 Арвайхээр сумын цэцэрлэг, бага сургуулийн цогцолбор Аймгийн Засаг даргын 2018 оны а/142 дугаар захирамж 2018.03.05-2023.03.05 2023
29 Арвайхээр сумын ерөнхий боловсролын "Оюуны-Ундраа" сургууль /хувийн/ Аймгийн Засаг даргын 2018 оны а/142 дугаар захирамж 2018.03.05-2023.03.05 2023
30 Арвайхээр сумын 1 дүгээр цэцэрлэг Аймгийн Засаг даргын 2016 оны а/115 дугаар захирамж 2016.03.05-2020.03.05 2020
31 Арвайхээр сумын 2 дугаар цэцэрлэг Аймгийн Засаг даргын 2016 оны а/115 дугаар захирамж 2016.03.05-2020.03.05 2020
32 Арвайхээр сумын 3 дугаар цэцэрлэг Аймгийн Засаг даргын 2016 оны а/115 дугаар захирамж 2016.03.05-2020.03.05 2020
33 Арвайхээр сумын 4 дүгээр цэцэрлэг  Аймгийн Засаг даргын 2016 оны а/115 дугаар захирамж 2016.03.05-2020.03.05 2020
34 Арвайхээр сумын 5 дугаар цэцэрлэг Аймгийн Засаг даргын 2016 оны а/115 дугаар захирамж 2016.03.05-2020.03.05 2020
35 Арвайхээр сумын 6 дугаар цэцэрлэг Аймгийн Засаг даргын 2016 оны а/115 дугаар захирамж 2016.03.05-2020.03.05 2020
36 Арвайхээр сумын 7 дугаар цэцэрлэг Аймгийн Засаг даргын 2016 оны а/115 дугаар захирамж 2016.03.05-2020.03.05 2020
37 Арвайхээр сумын 8 дугаар цэцэрлэг Аймгийн Засаг даргын 2016 оны а/115 дугаар захирамж 2016.03.05-2020.03.05 2020
38 Арвайхээр сумын 9 дүгээр цэцэрлэг Аймгийн Засаг даргын 2015 оны а/146 дугаар захирамж 2015.04.15-2019.04.15 2019
39 Богд сумын цэцэрлэг Аймгийн Засаг даргын 2016 оны а/115 дугаар захирамж 2016.03.05-2020.03.05 2020
40 Баянгол сумын цэцэрлэг Аймгийн Засаг даргын 2016 оны а/115 дугаар захирамж 2016.03.05-2020.03.05 2020
41 Бүрд сумын цэцэрлэг Аймгийн Засаг даргын 2016 оны а/115 дугаар захирамж 2016.03.05-2020.03.05 2020
42 ББУлаан сумын цэцэрлэг Аймгийн Засаг даргын 2016 оны а/115 дугаар захирамж 2016.03.05-2020.03.05 2020
43 Баян-Өндөр сумын цэцэрлэг Аймгийн Засаг даргын 2016 оны а/115 дугаар захирамж 2016.03.05-2020.03.05 2020
44 Нарийнтээл сумын цэцэрлэг Аймгийн Засаг даргын 2016 оны а/115 дугаар захирамж 2016.03.05-2020.03.05 2020
45 Есөнзүйл сумын цэцэрлэг Аймгийн Засаг даргын 2016 оны а/115 дугаар захирамж 2016.03.05-2020.03.05 2020
46 ЗБУлаан сумын цэцэрлэг Аймгийн Засаг даргын 2016 оны а/115 дугаар захирамж 2016.03.05-2020.03.05 2020
47 Гучин-Ус сумын цэцэрлэг Аймгийн Засаг даргын 2016 оны а/115 дугаар захирамж 2016.03.05-2020.03.05 2020
48 Өлзийт сумын цэцэрлэг Аймгийн Засаг даргын 2016 оны а/115 дугаар захирамж 2016.03.05-2020.03.05 2020
49 Сант сумын цэцэрлэг Аймгийн Засаг даргын 2016 оны а/115 дугаар захирамж 2016.03.05-2020.03.05 2020
50 Тарагт сумын цэцэрлэг Аймгийн Засаг даргын 2016 оны а/115 дугаар захирамж 2016.03.05-2020.03.05 2020
51 Төгрөг сумын цэцэрлэг Аймгийн Засаг даргын 2016 оны а/115 дугаар захирамж 2016.03.05-2020.03.05 2020
52 Уянга сумын цэцэрлэг Аймгийн Засаг даргын 2016 оны а/115 дугаар захирамж 2016.03.05-2020.03.05 2020
53 Хайрхандулаан сумын цэцэрлэг Аймгийн Засаг даргын 2016 оны а/115 дугаар захирамж 2016.03.05-2020.03.05 2020
54 Хужирт сумын 1 дүгээр цэцэрлэг Аймгийн Засаг даргын 2016 оны а/115 дугаар захирамж 2016.03.05-2020.03.05 2020
55 Хужирт сумын 2 дугаар цэцэрлэг Аймгийн Засаг даргын 2016 оны а/115 дугаар захирамж 2016.03.05-2020.03.05 2020
56 Хархорин сумын 1 дугаар цэцэрлэг Аймгийн Засаг даргын 2016 оны а/115 дугаар захирамж 2016.03.05-2020.03.05 2020
57 Хархорин сумын 2 дугаар цэцэрлэг Аймгийн Засаг даргын 2016 оны а/115 дугаар захирамж 2016.03.05-2020.03.05 2020
58 Хархорин сумын 4 дүгээр цэцэрлэг Аймгийн Засаг даргын 2017 оны а/529 дүгээр захирамж 2017.11.18-2022.11.18 2022
59 Хархорин сумын 5 дугаар цэцэрлэг Аймгийн Засаг даргын 2015 оны а/381 дугаар захирамж 2015.05.15-2019.09.15 2019
60 Нарийнтээл сумын Баянтээг багийн цэцэрлэг Аймгийн Засаг даргын 2016 оны а/115 дугаар захирамж 2016.03.05-2020.03.05 2020
61 Уянга сумын Жаргалант багийн цэцэрлэг Аймгийн Засаг даргын 2016 оны а/115 дугаар захирамж 2016.03.05-2020.03.05 2020
62 Арвайхээр сумын Оюуны-Ундраа цэцэрлэг/хувийн/ Аймгийн Засаг даргын 2017 оны а/529 дүгээр захирамж 2017.11.18-2022.11.18 2022
63 Арвайхээр сумын "Элби" цэцэрлэг/хувийн/ Аймгийн Засаг даргын 2017 оны а/529 дүгээр захирамж 2017.11.18-2022.11.18 2022
64 Арвайхээр сумын "Жаргалант ирээдүйн мөрөөдөл" цэцэрлэг/хувийн/ Аймгийн Засаг даргын 2015 оны а/07 дугаар захирамж 2015.01.15-2019.01.15 2019
66 Хархорин сумын "Түмэн бялзуухай" цэцэрлэг/хувийн/ Аймгийн Засаг даргын 2015 оны а/146 дугаар захирамж 2015.04.15-2019.04.15 2019
67 Бат-Өлзий сумын 1-р цэцэрлэг Аймгийн Засаг даргын 2016 оны а/569 дүгээр захирамж 2016.12.21-2020.12.20 2020
68 Бат-Өлзий сумын 2-р цэцэрлэг Аймгийн Засаг даргын 2016 оны а/569 дүгээр захирамж 2016.12.21-2020.12.20 2020
69 Хархорин сумын ерөнхий боловсролын "Орхон" сургууль Аймгийн Засаг даргын 2018 оны а/65 дугаар захирамж 2018.01.29-2023.01.29 2023
70 Хархорин сумын 3 дугаар цэцэрлэг Аймгийн Засаг даргын 2018 оны а/65 дугаар захирамж 2018.02.13-2023.02.13 2023
71 Арвайхээр сумын 10 дугаар цэцэрлэг Аймгийн Засаг даргын 2018 оны а/99 дүгээр захирамж 2017.08.17-2022.08.17 2022
72 Арвайхээр сумын 11 дүгээр цэцэрлэг Аймгийн Засаг даргын 2018 оны а/99 дүгээр захирамж 2018.01.31-2023.01.31 2023
73 Арвайхээр сумын "Жаргалант ирээдүйн мөрөөдөл" хувийн цэцэрлэг Аймгийн Засаг даргын 2019 оны а/26 дугаар захирамж 2019.01.16-2024.01.16 2024
74 Хархорин сумын "Түмэн бялзуухай" хувийн цэцэрлэг Аймгийн Засаг даргын 2019 оны а/213 дугаар захирамж 2019.04.16-2024.04.16 2024
75 Богд сумын 1 дүгээр цэцэрлэг Аймгийн Засаг даргын 2019 оны а/401 дүгээр захирамж 2019.05.03-2024.05.03 2024
76 Богд сумын 2 дугаар цэцэрлэг Аймгийн Засаг даргын 2019 оны а/401 дүгээр захирамж 2019.01.15-2024.01.15 2024
77 Арвайхээр сумын 12 дугаар цэцэрлэг Аймгийн Засаг даргын 2019 оны а/401 дүгээр захирамж 2019.01.03-2024.01.03 2024
78 Арвайхээр сумын 9 дүгээр цэцэрлэг Аймгийн Засаг даргын 2019 оны а/594 дүгээр захирамж 2019.04.15-2024.04.15 2024
79 Хархорин сумын 5 дугаар цэцэрлэг Аймгийн Засаг даргын 2019 оны а/594 дүгээр захирамж 2019.09.16-2024.09.16 2024
80 Арвайхээр сумын "Тэмүүлэл-Эрдэм" сургууль Аймгийн Засаг даргын 2019 оны а/596 дугаар захирамж 2019.08.15-2024.08.15 2024
81 Арвайхээр сумын 13 дугаар цэцэрлэг Аймгийн Засаг даргын 2019 оны а/596 дугаар захирамж 2019.08.19-2024.08.19 2024
82 Арвайхээр сумын 5 дугаар сургууль Аймгийн Засаг даргын 2019 оны а/596 дугаар захирамж 2019.08.20-2024.08.20 2024
83 Арвайхээр сумын "Арвайхээр Нархан" цэцэрлэг Аймгийн Засаг даргын 2019 оны а/597 дугаар захирамж 2019.09.15-2024.09.15 2024
84 Арвайхээр сумын "Дэлгэрэх хөгжлийн гэрэл" цэцэрлэг Аймгийн Засаг даргын 2019 оны а/596 дугаар захирамж 2019.09.15-2024.09.15 2024
85 Арвайхээр сумын "Бидэнд хайрлагдах зүрх" цэцэрлэг Аймгийн Засаг даргын 2019 оны а/596 дугаар захирамж 2019.09.15-2024.09.15 2024
86 Уянга сумын "Нархан мөрөөдлийн хотхон" Аймгийн Засаг даргын 2019 оны а/596 дугаар захирамж 2019.09.15-2024.09.15 2024

 

2019-12-13 09:33:58