• Албан ёсны цахим хуудас
Эдийн засаг, нийгмийн салбар
Мэдээ, мэдээлэл
Өвөрхангай аймгийн бизнес, эдийн засгийн орчны нөхцөл байдлын танилцуулга
...

2024-03-20 08:25:11

Дэлгэрэнгүй..
“ХАРХОРУМ” ХОТЫН ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН СУДАЛГАА, КОНЦЕПЦ
...

2024-03-19 19:52:12

Дэлгэрэнгүй..
2024 ОНЫ ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ТАНИЛЦУУЛГА БА АЯЛАЛ ЖУУЧЛАЛЫН ХӨГЖҮҮЛЭХ БОДЛОГО ЧИГЛЭЛ
...

2024-03-19 18:21:23

Дэлгэрэнгүй..
БАЯНТЭЭГ НҮҮРСНИЙ УУРХАЙГ ТҮШИГЛЭН ШИНЭЭР БАРИХ ЦАХИЛГААН СТАНЦЫН ТЕХНИК ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТАНИЛЦУУЛГА
...

2024-03-19 17:59:49

Дэлгэрэнгүй..
Онги гол дээрх 3 МВт-ын Усан цахилгаан станцын төслийн танилцуулга
...

2024-03-19 17:45:12

Дэлгэрэнгүй..
“ОРХОН-ОНГИ” ТӨСЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА
...

2024-03-19 17:06:27

Дэлгэрэнгүй..
ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН ХӨДӨЛМӨРИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ, ХЭРЭГЦЭЭТЭЙ БАЙГАА БОЛОВСОН ХҮЧНИЙ ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ
...

2024-03-19 16:52:05

Дэлгэрэнгүй..
 ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН МАКРО ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТАНИЛЦУУЛГА
...

2024-03-19 15:26:33

Дэлгэрэнгүй..