• Албан ёсны цахим хуудас
Алсын хараа, эрхэм зорилго

АЛСЫН ХАРАА: Эрх тэгш, шударга нийгмийг бэхжүүлж, хүний хөгжил, эдийн засгийн өрсөлдөх чадвараар тэргүүлэгч аймаг болно. 

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО: Төрт ёс, өв соёлоо дээдэлж, төрийн залгамж чанарыг хадгалан, иргэдийн оролцоог хангасан оновчтой бодлого, зохицуулалтыг хэрэгжүүлж, үр дүнг эрхэмлэсэн, хариуцлагатай төрийн албыг бэхжүүлж, төрийн үйлчилгээг өрх, иргэн бүрд тэгш, хүртээмжтэй хүргэж ажиллана.

                  ЭРХЭМЛЭХ ҮНДСЭН ЗАРЧИМ

 • Хууль дээдлэх, шударга байх зарчим:

  Аливаа улс төр, үзэл суртлаас ангид байж, гагцхүү Монгол Улсын хууль тогтоомжийг дээдэлж, иргэдийн эрх ашигт нийцсэн байна.

  Иргэдэд үйлчлэх, шуурхай байх зарчим:

  Төрийн үйлчилгээг цахим хэлбэрт шилжүүлж, иргэн бүрд шуурхай, чирэгдэлгүй хүргэх нөхцөлөөр хангаж ажиллана.

  Ил тод, нээлттэй байх зарчим:

  Үйл ажиллагааны ил тод байдлыг сайжруулж, иргэдийг үнэн зөв, бодит мэдээллээр хангаж ажиллана.

  Мэргэшсэн, тогтвортой байх зарчим:

  Цомхон, чадварлаг, мэргэшсэн төрийн албыг бэхжүүлж, үйл ажиллагааны тасралтгүй байдлыг ханган, төрийн албанд мерит зарчмыг баримтална.

  Хариуцлага хүлээх зарчим:

  Төрийн үйлчилгээг үзүүлэхдээ Монгол Улсын иргэний өмнө хамтын болон ганцаарчилсан хариуцлагыг хүлээж ажиллана.

 

 

 

 

2018-05-17 11:58:54