• Албан ёсны цахим хуудас
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө
Өвөрхангай аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2023 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө
...

2023-04-04 16:42:30

Дэлгэрэнгүй..
Өвөрхангай аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2022 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө
...

2022-06-20 18:21:28

Дэлгэрэнгүй..
Өвөрхангай аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2021 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө
Өвөрхангай аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2021 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө...

2021-08-10 11:36:36

Дэлгэрэнгүй..
Өвөрхангай аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2020 оны бараа, ажил үйлчилгээ, худалдан авах ажиллагааны ерөнхий төлөвлөгөө
...

2020-04-22 17:09:14

Дэлгэрэнгүй..
Улс, орон нутгийн төсөв, орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар 2019 онд зохион байгуулагдах арга хэмжээний ерөнхий төлөвлөгөө
...

2019-04-10 15:55:12

Дэлгэрэнгүй..
Өвөрхангай аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2018 оны бараа, ажил үйлчилгээ, худалдан авах ажиллагааны ерөнхий төлөвлөгөө
...

2019-04-10 15:46:03

Дэлгэрэнгүй..