• Албан ёсны цахим хуудас
Тендерийн урилга, шалгаруулалтын журам
Сургуулийн дотуур байрны засвар /Өвөрхангай, Баян-Өндөр/ -г гүйцэтгэх тухай үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.
...

2020-03-30 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Сургуулийн дотуур байрны засвар /Өвөрхангай, Баян-Өндөр/ -г гүйцэтгэх тухай үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.
...

2020-03-30 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Арвайхээр сумын цэвэр усны эх үүсвэрт давсны уусмалаар халдваргүйжүүлэх тоног төхөөрөмж -ыг нийлүүлэх тухай битүүмжилсэн тендер ирүүлэхийг урьж байна.
...

2020-03-27 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Багийн төвийн барилга /Өвөрхангай, Баянгол, Богд сум/ -ыг нийлүүлэх тухай битүүмжилсэн тендер ирүүлэхийг урьж байна.
...

2020-03-27 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Төрийн байгууллагуудын тоног төхөөрөмжийн шинэчлэл /Өвөрхангай, Арвайхээр, Тарагт сум/ -ыг нийлүүлэх тухай битүүмжилсэн тендер ирүүлэхийг урьж байна.
...

2020-03-26 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Цэцэрлэгийн барилга, 50 ор /Өвөрхангай, Хужирт сум/ -ыг нийлүүлэх тухай битүүмжилсэн тендер ирүүлэхийг урьж байна.
...

2020-03-24 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Музейн барилга /Өвөрхангай, Арвайхээр сум/ -ыг нийлүүлэх тухай битүүмжилсэн тендер ирүүлэхийг урьж байна.
...

2020-03-24 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Уламжлалтын эмнэлэгийн барилга барих -ыг нийлүүлэх тухай цахим тендер ирүүлэхийг урьж байна.
...

2020-03-17 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Хархорин сумын нийтийн орон сууцны байрны засвар -ыг нийлүүлэх тухай битүүмжилсэн тендер ирүүлэхийг урьж байна.
...

2020-03-17 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 240 суудал /Өвөрхангай, Арвайхээр сум/ -ыг нийлүүлэх тухай битүүмжилсэн тендер ирүүлэхийг урьж байна.
...

2020-03-17 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..