• Албан ёсны цахим хуудас
ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНД УРЬЖ БАЙНА

Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын 2023 оны 01 дүгээр сарын 23-ны өдрийн А/42 дугаар захирамжийг хэрэгжүүлэхээр орон нутгийн өмчид бүртгэлтэй хөрөнгүүдийн дуудлага худалдааг Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Орон нутгийн өмчийн газраас нээлттэй зохион байгуулж байна. Дуудлага худалдааг 2023 оны 04-р сарын 17-ны өдрийн 15 цаг 30 минутад аймгийн ЗДТГ-т зохион байгуулна.

ДУУДЛАГА ХУДАЛДААГААР ХУДАЛДАХ ХӨРӨНГИЙН ЖАГСААЛТ

 Үнийн саналыг 2023 оны 04-р сарын 17-ны өдрийн 15 цаг хүртэл хүлээж авна, 15 цаг 30 минутад нээнэ.

Д/д

Байгууллага, хөрөнгийн нэр

Улсын дугаар

Хөрөнгийн

Балансын үнэ

Хуримтлагд-сан элэгдэл

Үлдэх өртөг

Худалдах доод үнэ

Дэнчин-гийн хэмжээ

Үйлдвэр-лэсэн он

Ашиглал-тад орсон он

Арлын дугаар

Моторын дугаар

1

Өвөрхангай аймаг дахь Цагдаагийн газрын Hyundai Elentra маркийн автомашин

69-17 ӨВР

2011

2011

KMHDT41BABU246783

B1591

6,402,199.2

5,868,682.4

533,516.8

1,500,000

300,000 

2

Өвөрхангай аймаг дахь Цагдаагийн газрын Киа Рио маркийн автомашин

20-04 ӨВЕ

2013

2013

KNADM412AE6279881

B1300

1,500,000

750,000

750,000

750,000

150,000

3

Өвөрхангай аймаг дахь Цагдаагийн газрын Hyundai Avante маркийн автомашин

28-00 ӨВР

2011

2011

KMHDT41BABU246888

B1591

8,000,000

8,000,000

0

1,500,000

300,000

4

Төгрөг сумын ИТХ-ын Лексус-470 маркийн автомашин

01-00 ӨВА

2003

2011

UZJ1000135682

B4664

50,000,000

50,000,000

0

5,000,000

1,000,000

Оролцохыг сонирхсон иргэд, аж ахуйн нэгж дараах материалыг бүрдүүлнэ.

  1. Дуудлага худалдаанд оролцох хүсэлт Орон нутгийн өмчийн газар болон байгууллагын вэб сайтнаас хэвлэн авна.
  2. Хувь хүн бол иргэний үнэмлэх хуулбарын хамт.
  3. Дэнчин тушаасан баримт, Худалдах доод үнийн 20%.  
  4. Хуулийн этгээд бол улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан) итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч томилсон шийдвэр, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн ажлын газрын үнэмлэх.
  5. Дуудлага худалдаанд оролцох хүсэлтийг цэвэр, зөв бөглөж хугацаа хоцроолгүй ирүүлэх. Хугацаа хоцорсон хүсэлтийг бүртгэх, үнэ хаялцуулах боломжгүйг анхаарна уу.

 

Дэнчинг байршуулах данс

Хүлээн авагч байгууллага: Орон нутгийн өмчийн газар

Дансны дугаар: 100100051403 Төрийн сангийн данс

Дансны нэр: Өв.ОНӨмчийн алба-дэнчин барьцаа

Байгууллагын регистрын дугаар: 3555739

Жич:    1. Дуудлага худалдаагаар худалдах хөрөнгийн үнэ хаялцах доод хязгаар 100,000, дээд хязгаар 150,000 төгрөг байна.

2. Дуудлага худалдаанд оролцогчид худалдан авах үнийн саналыг шуудангаар ирүүлэх боломжтой. (Шуудангын хаяг: ӨВ.Арвайхээр 5-р баг, Нутгийн удирдлагын ордон 5 давхар 512 тоот) Дуудлага худалдаатай холбоотой мэдээллийг 70323535 дугаарын утсаар болон нутгийн удирдлагын ордны 5 давхар 515, 517 тоот өрөөнөөс ирж авна уу.                                                          

 

ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ГАЗАР

 

2023-03-17 11:12:05