• Албан ёсны цахим хуудас
ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНД УРЬЖ БАЙНА

Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын 2023 оны 06 дугаар сарын 07-ны өдрийн А/359 дугаар захирамжийг хэрэгжүүлэхээр орон нутгийн өмчит бүртгэлтэй хөрөнгүүдийн дуудлага худалдааг Аймгийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг Орон нутгийн өмчийн газраас нээлттэй зохион байгуулж байна. Дуудлага худалдааг 2023 оны 07-р сарын 24-ны өдрийн 11 цаг 30 минутанд аймгийн ЗДТГ-ын зохион байгуулна.

ДУУДЛАГА ХУДАЛДААГААР ХУДАЛДАХ ХӨРӨНГИЙН ЖАГСААЛТ

 Үнийн саналыг 2023 оны 07-р сарын 24-ны өдрийн 11 цаг хүртэл хүлээн авч, 11 цаг 30 минутанд нээнэ.

Д/д

 

 

Байгууллага, хөрөнгийн дугаар

 

Улсын дугаар

Хөрөнгийн

 

 

Балансын үнэ (мян.төг)

 

 

Хуримт-лагдсан элэгдэл (мян.төг)

 

 

 

Үлдэх   өртөг

(мян.төг)

Худалдах доод үнэ

(мян.төг)

Дэнчингийн хэмжээ

 

Үйлдвэр-лэсэн он

 

Ашиглал-тад орсон он

 

Арлын дугаар

 

Моторын дугаар

1

Онги Ус Суваг ОНӨААТҮГ-ын Гранд марк-2 маркийн автомашин

86-16 ӨМҮ

2003

2022

GX1156011857

 

3,000,000

583,333.33

2,416,666.67

2,400,000

480,000

2

Шүүхийн шийдвэрээр хураагдсан Исузу Бигхорн маркийн автомашин

83-28 УБС

1993

-

UBS25GW7103187

 

-

-

-

3,000,000

600,000

Оролцохыг сонирхсон иргэд, аж ахуйн нэгж дараах материалыг бүрдүүлнэ.

  1. Дуудлага худалдаанд оролцох хүсэлт Орон нутгийн өмчийн газар болон байгууллагын вэб сайтнаас хэвлэн авна.
  2. Хувь хүн бол иргэний үнэмлэх хуулбарын хамт.
  3. Дэнчин тушаасан баримт, Худалдах доод үнийн 20%.  
  4. Хуулийн этгээд бол улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан) итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч томилсон шийдвэр, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн ажлын газрын үнэмлэх.
  5. Дуудлага худалдаанд оролцох хүсэлтийг цэвэр, зөв бөглөж хугацаа хоцроолгүй ирүүлэх. Хугацаа хоцорсон хүсэлтийг бүртгэх, үнэ хаялцуулах боломжгүйг анхаарна уу.

 

Дэнчинг байршуулах данс

Хүлээн авагч байгууллага: Орон нутгийн өмчийн газар

Дансны дугаар: 100100051403 Төрийн сангийн данс

Дансны нэр: Өв.ОНӨмчийн алба-дэнчин барьцаа

Байгууллагын регистрын дугаар: 3555739

Жич:    1. Дуудлага худалдаагаар худалдах хөрөнгийн үнэ хаялцах доод хязгаар 100,000, дээд хязгаар 150,000 төгрөг байна.

2. Дуудлага худалдаанд оролцогчид худалдан авах үнийн саналыг шуудангаар ирүүлэх боломжтой. (Шуудангын хаяг: ӨВ.Арвайхээр 5-р баг, Нутгийн удирдлагын ордон 5 давхар 512 тоот) Дуудлага худалдаатай холбоотой мэдээллийг 70323535 дугаарын утсаар болон нутгийн удирдлагын ордны 5 давхар 515, 517 тоот өрөөнөөс ирж авна уу.                                                         

 

 

ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ГАЗАР

 

2023-06-22 11:24:43