• Албан ёсны цахим хуудас
ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНД УРЬЖ БАЙНА

Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын 2023 оны 06 дугаар сарын 07-ны өдрийн А/359 дүгээр захирамж, Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газрын 2023 оны 05 дугаар сарын 11-ний өдрийн 189 дүгээр тогтоолыг хэрэгжүүлэхээр төрийн болон орон нутгийн өмчид бүртгэлтэй хөрөнгүүдийн дуудлага худалдааг Аймгийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг Орон нутгийн өмчийн газраас нээлттэй зохион байгуулж байна. Дуудлага худалдааг 2023 оны 10-р сарын 26-ны өдрийн 11 цаг 30 минутанд аймгийн ЗДТГ-ын зохион байгуулна.

ДУУДЛАГА ХУДАЛДААГААР ХУДАЛДАХ ХӨРӨНГИЙН ЖАГСААЛТ

 Үнийн саналыг 2023 оны 10-р сарын 16-ны өдрийн 11 цаг хүртэл хүлээн авч, 11 цаг 30 минутанд нээнэ.

Д/д

 

 

Байгууллага, хөрөнгийн дугаар

 

Улсын дугаар

Хөрөнгийн

 

 

Балансын үнэ (мян.төг)

 

 

Хуримт-лагдсан элэгдэл (мян.төг)

 

 

 

Үлдэх   өртөг

(мян.төг)

Худалдах доод үнэ

(мян.төг)

Дэнчингийн хэмжээ

 

Үйлдвэр-лэсэн он

 

Ашиглал-тад орсон он

 

Арлын дугаар

 

Моторын дугаар

1

Онги Ус Суваг ОНӨААТҮГ-ын Гранд марк-2 маркийн автомашин

86-16 ӨМҮ

2003

2022

GX1156011857

 

3,000,000

583,333.33

2,416,666.67

2,400,000

480,000

2

Шүүхийн шийдвэрээр хураагдсан Исузу Бигхорн маркийн автомашин

83-28 УБС

1993

-

UBS25GW7103187

 

-

-

-

3,000,000

600,000

3

Өвөрхангай аймаг дахь Цагдаагийн газрын Hyundai Elentra маркийн автомашин

69-17 ӨВР

2011

2011

KMHDT41BABU246783

B1591

6,402,199.2

5,868,682.4

533,516.8

1,500,000

300,000 

 

2023-09-26 16:30:44