• Албан ёсны цахим хуудас
ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНД УРЬЖ БАЙНА

2023.11.20                                                                                                                                                       Өвөрхангай аймаг

Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын 2023 оны 06 дугаар сарын 07-ны өдрийн А/359 дүгээр захирамж, Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газрын 2023 оны 05 дугаар сарын 11 -ний өдрийн 189 дүгээр тогтоолыг хэрэгжүүлэхээр төрийн болон орон нутгийн өмчид бүртгэлтэй хөрөнгүүдийн дуудлага худалдааг Аймгийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг Орон нутгийн өмчийн газраас нээлттэй зохион байгуулж байна.

Дуудлага худалдааг 2023 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн 15:00 цагт аймгийн ЗДТГ-ын 510 тоот өрөөнд зохион байгуулна.

Үнийн саналыг 2023 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн 14:30 цаг хүртэл хүлээн авч, 15:00 цагт нээнэ.

Дуудлага худалдаанд орох автомашиныг үзэх сонирхолтой иргэд, ААН-үүд 2023 оны 11 дүгээр сарын 22-ны өдөр 10:00 цагаас автомашин хадгалах байр, БОЭТөвийн авто грашид ирж үзнэ үү.

Дуудлага худалдааны жагсаалт болон дэлгэрэнгүй мэдээллийг Өглөө сонин болон 70323535 дугаараас авна уу.

Оролцохыг сонирхсон иргэд, аж ахуйн нэгж дараах материалыг бүрдүүлнэ.

1.  Дуудлага худалдаанд оролцох хүсэлт Орон нутгийн өмчийн газар болон байгууллагын вэб сайтнаас хэвлэн авна.

2.    Хувь хүн бол иргэний үнэмлэх хуулбарын хамт.

3.    Дэнчин тушаасан баримт, Худалдах доод үнийн 20%.

4.   Хуулийн этгээд бол улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан) итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч томилсон шийдвэр, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн ажлын газрын үнэмлэх.

5.   Дуудлага худалдаанд оролцох хүсэлтийг цэвэр, зөв бөглөж хугацаа хоцроолгүй ирүүлэх. Хугацаа хоцорсон хүсэлтийг бүртгэх, үнэ хаялцуулах боломжгүйг анхаарна уу.

 

Хүлээн авагч байгууллага: Орон нутгийн өмчийн газар

Дэнчинг байршуулах данс

Дансны дугаар: 100100051403 Төрийн сангийн данс

 

Дансны нэр: Өв.ОНӨмчийн алба-дэнчин барьцаа

 

Байгууллагын регистрын дугаар: 3555739

 

Жич: 1. Дуудлага худалдаагаар худалдах хөрөнгийн үнэ хаялцах доод хязгаар 500,000 байна.

2. Дуудлага худалдаанд оролцогчид худалдан авах үнийн саналыг шуудангаар ирүүлэх боломжтой.

(Шуудангын хаяг: ӨВ.Арвайхээр 5-р баг, Нутгийн удирдлагын ордон 5 давхар 510 тоот)

Дуудлага худалдаатай холбоотой мэдээллийг 70323535 дугаарын утсаар болон нутгийн удирдлагын ордны 5 давхар 510 тоот өрөөнөөс ирж авна уу.

 

ДУУДЛАГА ХУДАЛДААГААР ХУДАЛДАХ ХӨРӨНГИЙН ЖАГСААЛТ

Д/д

Байгууллага, хөрөнгийн дугаар

Улсын

дугаар

Хөрөнгийн

Балансын

үнэ

(мян.төг)

Хуримт-

лагдсан

элэгдэл

(мян.төг)

Үлдэх

өртөг

(мян.төг)

Худалдах Доод үнэ (мян.төг)

Дэнчингийн

хэмжээ

Үйлдвэр- лэсэн он

Ашиглал -тад орсон он

Арлын

дугаар

Моторын

дугаар

1

Онги Ус Суваг ОНӨААТҮГ-ын Гранд марк-2 маркийн автомашин

86-16

ӨМҮ

2003

2022

0X11560118

57

 

3,000,000

583,333.33

2,416,666

.67

2,400,000

480,000

2

Шүүхийн шийдвэрээр хураагдсан Исузу Бигхорн маркийн автомашин

83-28

УБС

1993

-

иВ8250\А/71

03187

 

-

-

-

3,000,000

600,000

3

Өвөрхангай аймаг дахь Цагдаагийн газрын Нуипс!а1 Е1еп1та маркийн автомашин

69-17

ӨВР

2011

2011

КМНЭТ41ВА

В1)246783

В1591

6,402,199.

2

5,868,682.

4

533,516.8

1,500,000

300,000

4

БОЭТ-ийн Оопд РРопд Репд, 2Ы5030 маркийн автомашин

17-74

ӨВА

2009

2009

ШЫМРМВХ2

9Ы042911

В2000

40,984,710

40,984,710

-

3,500,000

700,000

5

БОЭТ-ийн Т1АЫМА К2-6490 маркийн автомашин

98-26

ӨВА

2008

2008

ША1203079 А006530

В2237

21,835,000

21,835,000

-

3,500,000

700,000

6

БОЭТ-ийн УАЗ-469 маркийн автомашин

75-42

ӨВА

2007

2007

7056541

В2445

13,675,200

13,675,200

-

3,500,000

700,000

7

БОЭТ-ийн УАЗ-469 маркийн автомашин

58-03

ӨВА

2005

2005

50519761

В2445

12,506,111

12,506,111

-

3,500,000

700,000

 

ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ГАЗАР

 

2023-11-20 09:52:57