• Албан ёсны цахим хуудас
Тендерийн үр дүн, тайлан
Өвөрхангай аймгийн 2021 оны худалдан авах ажиллагааны хагас жилийн мэдээ тайлан
Өвөрхангай аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2021 оны хагас жилийн худалдан авах ажиллагааны мэдээ...

2022-10-26 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Өвөрхангай аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2020 оны жилийн эцсийн худалдан авах ажиллагааны мэдээ
...

2021-10-21 17:51:28

Дэлгэрэнгүй..
Өвөрхангай аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2020 оны хагас жилийн худалдан авах ажиллагааны мэдээ
...

2020-10-27 17:16:45

Дэлгэрэнгүй..
Өвөрхангай аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2019 оны жилийн эцсийн худалдан авах ажиллагааны мэдээ
...

2020-04-22 17:07:15

Дэлгэрэнгүй..
Өвөрхангай аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2018 оны худалдан авах ажиллагааны ерөнхий тайлан
...

2019-04-10 16:10:42

Дэлгэрэнгүй..