• Албан ёсны цахим хуудас
"21 дүгээр зууны төрийн албаны менежер" цахим ном

 Сингапурын Үндэсний их сургуулийн  Ли Куан Ю-гийн нэрэмжит Төрийн бодлогын сургуулийн профессор Зегер ван дер Валын “21 дүгээр зууны төрийн албаны менежер” ном. Төрийн албаны зөвлөл, НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөртэй хамтран хэрэгжүүлж буй “Монгол Улсад мэргэжлийн, иргэн төвтэй төрийн албыг төлөвшүүлэх нь” төслийн хүрээнд бэлтгэсэн уг номын талаар Төрийн албаны зөвлөлийн дарга Б.Баатарзориг хэлэхдээ:

 

“Төрийн албаны тухай хуулийн гол үзэл баримтлал болох мерит зарчмыг хэрэгжүүлэх үндэс суурь нь төрийн албан хаагчдыг мэргэшүүлэх, ажил хэргээ явуулахад нь шаардагдахуйц мэдлэг, ур чадварыг олгоход дэмжлэг үзүүлэх явдал. Амжилттай ажиллаж, ахиц дэвшил гаргахад техникийн мэдлэг, сургалттай холбоотой хатуу ур чадварын зэрэгцээ манлайлал, харилцааны эв дүй, цагийн менежмент зэрэг хувь хүний зөөлөн ур чадвар маш чухлаар тавигдах боллоо.

 

Бид хамгийн сүүлийн үеийн олон улсын практик шалгуурыг давж, судлаач, шүүмжлэгчдээс өндөр үнэлгээ авсан сурах бичиг, зохиол бүтээлийг сонгон, зохиогчийн эрх авч хэвлэн нийтэлж буйн нэг нь төрийн албаны удирдах ажилтны ур чадварын тухай профессор Зегер Вандер Валын энэхүү ном.

 

Иргэдэд үйлчлэх зорилго, үүргээ улам сайн гүйцэтгэхийн зэрэгцээ хувьсамтгай, тодорхойгүй, төвөгтэй, эргэлзээтэй VUCA орчинд ажиллахад хэрэг болох шинэ ур чадваруудыг эзэмших арга зүйн суурь үндэс энд тодорхойлогдсон. Эдгээр ур чадваргүйгээр төрийн алба, төрийн албан хаагчид нийгмээ урагш хөгжүүлэх хөдөлгүүр байж чадахгүй тийм цаг үед амьдарч байгааг нотлон өгүүлсэн байна лээ. “Бүргэд өндөрт нисэх тусам алсыг хардаг” гэдэгчлэн хандлага, сэтгэлгээний олон чухал шинэ санаа дэвшүүлэн тавьж, холбогдох арга хэрэгслүүд, олон улсын амжилт болон бүтэлгүйтлийн жишээ, кэйсийг толилуулсан энэхүү номыг унших, судлах тусам төрийн албан хаагчид илүү алсыг харна гэдэгт эргэлзэхгүй байна.

2020-11-25 16:32:38