• Албан ёсны цахим хуудас
2023 онд 165 айлын 6 орон сууцыг ашиглалтад оруулна.

2021-2022 онд аймгийн хэмжээнд хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтаар 486 айлын 21 орон сууцыг ашиглалтад оруулсан бол ирэх онд 165 айлын 6 орон сууцыг ашиглалтад оруулах төлөвлөгөөтэйгээр барилгын ажил хийгдэж байна.

2022-12-16 09:56:05