• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 2020-2022 онд

Аймгийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 2020 онд 614.2 тэрбум, 2021 онд 608.3 тэрбум, 2022 оны урьдчилсан дүнгээр 670.0 тэрбум төгрөгт хүрч, аж үйлдвэрийн салбарын нийт үйлдвэрлэл 2020 онд 53.3 тэрбум, 2021 онд 59.2 тэрбум, 2022 оны урьдчилсан дүнгээр 62.0 тэрбум төгрөгт хүрч өссөн үзүүлэлттэй байна.

2022-12-16 09:57:04