• Албан ёсны цахим хуудас
Хариуцлагатай жижүүрүүд ажиллаж байна.
Зарим орон сууцнуудын халаалт муу байгаа талаар оршин суугчдаас багагүй гомдол ирүүлж байна. Аймгийн Засаг даргаас нийтийн орон сууцнуудын халаалт, дулааны байдалд үзлэг хийж, шалгахыг холбогдох албаныханд үүрэг болголоо. Эдгээр хүйтний өдрүүдэд байгууллагын дарга нараар ахлуулсан хариуцлагатай жижүүрүүд ажиллаж байна.

 

2022-12-16 09:59:26