• Албан ёсны цахим хуудас
Хүний эрхийн үндэсний комиссын төлөөлөгчид Өвөрхангай аймагт ажиллалаа.
Төлөөлөгчид энэ сарын 16-20-ны өдрүүдэд Өвөрхангай аймагт ажиллаж, аймгийн Засаг дарга, төрийн захиргаа, хууль хяналтын байгууллагын удирдлагуудтай уулзалт хийн, хүний эрхийн нөхцөл байдлын талаарх мэдээлэл солилцлоо. Мөн аймгийн Цагдаагийн газрын үйл ажиллагаа болон түр хамгаалах байртай танилцан, төрийн бус байгууллага, хэвлэл мэдээллийн байгууллагын төлөөллүүдтэй уулзалт хийж, мэдээлэл, зөвлөгөө, өгч ажиллав. Түүнчлэн төрийн байгууллагуудын мэргэжилтнүүдэд хүний эрх, хөдөлмөрийн харилцаа, зөрчил, маргаанаас урьдчилан сэргийлэх арга зүйг олгох сургалтыг зохион байгуулж, хүний эрхийн нөхцөл байдалд дүн шинжилгээ хийн ажиллалаа.

 

2023-05-22 16:02:22