• Албан ёсны цахим хуудас
Зориулалтын бус цэгт үүссэн хаягдлыг цэвэрлэх ажлыг зохион байгуулсаар байна.

"Монголд зочлох жил"-ийн хүрээнд БОАЖ-ын Сайдын 2023 оны 02 албан даалгаврын дагуу сумдууд авто дагуух болон төв суурин газрын орчимд зориулалтын бус цэгт үүссэн хаягдлыг цэвэрлэх ажлыг зохион байгуулсаар байна.

АЙМГИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗАР

2023-05-22 16:07:59