• Албан ёсны цахим хуудас
ХАМТАРСАН ЗӨВЛӨГӨӨН БОЛОВ

Аймгийн Прокурор, Цагдаагийн газраас “Прокурорын газар болон хяналтын харьяа зөрчлийн хэрэг бүртгэх ажиллагаа явуулах эрх бүхий байгууллагуудын хамтарсан зөвлөгөөн”-ийг зохион байгууллаа. 

Зөвлөгөөнд зөрчлийн хэрэг бүртгэх үйл ажиллагаа явуулах эрх бүхий 25 байгууллагын 142 алба хаагч оролцож, зөрчлийн хэрэг бүртгэх ажиллагаа явуулахад тулгамдаж буй бэрхшээл, шийдвэрлэх арга зам, зөрчлийн хэрэг бүртгэлийн ажлын чанар, үр дүнг сайжруулах, цаашид анхаарах асуудлын талаар хэлэлцлээ.

Өвөрхангай аймгийн хэмжээнд 2023 он гарсаар Прокурорын байгууллагад гэмт хэргийн талаарх 580, зөрчлийн шинжтэй 3895 гомдол, мэдээллийг хүлээн авч, шалган, шийдвэрлэн ажиллаж байна.

2023-10-26 15:49:10