• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн музейгээр үнэ төлбөргүй үйлчлүүлээрэй

Иргэд Та бүхэн 2024 оны 03 дугаар сарын 01-нээс 07-ны өдрүүдэд музейгээр үнэ төлбөргүй үйлчлүүлээрэй.

2024-03-05 14:47:35