• Албан ёсны цахим хуудас
“Баянтээг”ОНӨХК-ний хувьцаа эзэмшигчдийн хурал боллоо
Хурал танхим болон цахим хослон зохион байгуулагдаж байгаа бөгөөд хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцсэн юм. Үүнд:
  • “Баятээг” ОНӨХК-ийн 2023 оны үйл ажиллагааны тайланг хэлэлцэх,
  • Аудитлагдсан санхүүгийн тайланг хэлэлцэж үнэлэлт өгөх,
  • Компанийн 2023 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хэлэлцэж, үнэлэлт өгөх,
  • 2024 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах,
  • Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийг сонгох,
  • Ногдол ашиг хуваарилах тухай ТУЗ-ийн шийдвэрийг батлах,
  • ТУЗ-ийн гишүүдийн цалин урамшууллыг тогтоох
зэрэг асуудлуудыг хэлэлцлээ.

 

2024-04-26 13:00:41