• Албан ёсны цахим хуудас
Өвөрхангай аймгийн хэмжээнд төрийн үйлчилгээг цахим хэлбэрээр үзүүлсэн тоон мэдээлэл

Орон нутгийн иргэд төрийн үйлчилгээг цахимаар авах хандлага, мэдлэг чадвар өнгөрсөн оноос нэмэгдсэн байна.

2024-04-28 14:57:12