• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн хурал хуралдаж байна
Аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн хурал хуралдаж, энэ удаагийн хурлаар дараах асуудлуудыг хэлэлцэх юм. Үүнд:
 • Төвхөн хийд, Шанхын баруун хүрээ хийдийг орон нутгийн өмчлөлд бүртгэх тухай
 • Усан сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс тогтоох тухай
 • “Өв эко мийт” ОНӨХХК-ийн тайлантай холбоотой 2024 оны 04 дүгээр сарын 09-ний өдрийн тэмдэглэлээр өгсөн үүргийн хэрэгжилтийн тухай
 • Аймгийн Засаг даргын 2021 оны 03 дугаар сарын 09-ний өдрийн А/107 дугаар захирамжаар батлагдсан “Аймгийн Засаг даргын шийдвэр гаргах, үр дүнг тооцох, мэдээлэх журам”-ыг шинэчлэн батлах тухай
 • Орон нутгийн өмчит “Онги-Ус суваг”, “Хархорин-Ус суваг” ХХК-ийн дүрмийг шинэчлэн батлах тухай
 • Малын тоо толгойн албан татварын жишиг тогтоох тухай
 • Үнэлгээний хорооны гишүүний талаар авах зарим арга хэмжээний тухай
 • Өвөрхангай аймгийг 2021-2025 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийн тухай
 • Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт, цаашид анхаарах асуудал
 • Аймгийн ИТХ-аас баталсан 2024 онд хэрэгжилтийн хугацаа дуусаж байгаа хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн дүнгийн тухай
 • Монгол Улсын Засгийн газрын 2023 оны 10 дугаар сарын 04-ний өдрийн 40 дүгээр хуралдааны тэмдэглэлээр өгсөн үүргийн хэрэгжилтийн тухай
 • Хаврын тариалалтын бэлтгэл ажлын талаарх мэдээлэл
 • Орон нутгийн өмчит зарим компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай
 • Хөрөнгө шийдвэрлэх тухай (“Хархорин-Ус суваг” ОНӨХХК-ийн тайлантай холбоотой 2024 оны 04 дүгээр сарын 09-ний өдрийн тэмдэглэлээр өгсөн үүргийн хэрэгжилт)
 • Орон нутгийн өмчийн хөрөнгийг эзэмших, ашиглах, захиран зарцуулах эрхээ хэрэгжүүлэх талаар хийсэн ажил, үр дүнгийн тайлангийн тухай
 • Баянтээг ХК-ийн тайлантай холбоотой 2024 оны 04 дүгээр сарын 09-ний өдрийн тэмдэглэлээр өгсөн үүргийн хэрэгжилтийн тухай асуудлуудыг тус тус хэлэлцэхээр төлөвлөжээ.

 

2024-04-30 16:00:14