• Албан ёсны цахим хуудас
Худалдан авах ажиллагаанд хийсэн аудитын тайлан
Орон нутгийн төсвийн 2021 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүнд хийсэн аудитын тайлан
...

2022-09-21 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Орон нутгийн төсвийн 2020 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүнд хийсэн аудитын тайлан
...

2022-09-19 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Орон нутгийн төсвийн 2019 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүнд хийсэн аудитын тайлан
...

2020-10-27 17:52:42

Дэлгэрэнгүй..