• Албан ёсны цахим хуудас
Нөөцийн бүртгэл
Төрийн жинхэнэ албан тушаал эрхэлж байгаа албан хаагчийн нөөцийн бүртгэл
...

2020-01-29 10:01:33

Дэлгэрэнгүй..
Төрийн жинхэнэ албанаас чөлөөлөгдсөн албан хаагчийн болон иргэний нөөцийн бүртгэл
...

2020-01-29 09:58:41

Дэлгэрэнгүй..
Төрийн өндөр албан тушаалтны зэрэг зиндаа, түүнтэй адилтгах төрийн албан тушаалтны зэрэглэлд хамаарах албан тушаал эрхэлж байсан албан хаагчийн удирдах албан тушаалтны нөөцийн бүртгэл
...

2020-01-28 18:02:31

Дэлгэрэнгүй..