• Албан ёсны цахим хуудас
Олон нийтэд мэдээллийг ил тод хүргэж байна.

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газраас бодлого, шийдвэрийн хэрэгжилт, онцлох ажлуудыг улирал тутамд нугалбар хэлбэрээр хэвлүүлж, олон нийтэд мэдээллийг ил тод хүргэж байна.2021 оны 3 дугаар улирлын ОНЦЛОХ АЖЛУУДЫГ энэхүү линкээр хүлээн авна уу.

2021-11-08 12:19:56