• Албан ёсны цахим хуудас
Хууль зүйн үнэ төлбөргүй зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх нээлттэй утаснууд ажиллаж байна.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН ХУУЛЬ, ХЯНАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН

УТАСНЫ ЖАГСААЛТ

Байгууллагын нэр

Утасны дугаар

1.

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн хэлтэс, Архивын Тасаг

70323087

70322261

2.

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штаб

7032-2215

3.

Аймаг дахь Шүүхийн Тамгын газар

70322788

4.

Аймаг дахь Прокурорын газар

88058991

5.

Аймаг дахь Цагдаагийн газар

7032102, 70194558

6.

Аймгийн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар

89086328, 89880004

7.

Аймгийн Шүүхийн шинжилгээний алба

70322838

8.

Тагнуулийн ерөнхий газрын харьяа Өвөрхангай аймаг дахь Тагнуулын хэлтэс

7322916

9.

Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Мэргэжлийн хяналтын газар

70323096, 80669036

10.

Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх  Улсын бүртгэлийн хэлтэс

70322606

11.

Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Стандарчлал, хэмжил зүйн хэлтэс

70322320

13.

Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар

70323355

14.

Аймгийн Онцгой байдлын газар

7032101, 89048101

15.

Гадаадын иргэн, харьяатын газрын аймаг дахь төлөөлөгч

70322212

16.

Аймаг дахь Өмгөөлөгчдийн зөвлөл

88880878, 99900638

17.

Хүний эрхийн үндэсний комиссын Өвөрхангай аймаг дахь ахлах шинжээч                                

8984-1984

18.

ШӨХТГазрын Өвөрхангай аймаг дахь улсын байцаагч

99820412, 115

19.

Хууль зүйн туслалцааны төвийн Өвөрхангай аймаг дахь салбар                        

88032658

20.

Монголын нотариатчдын танхимын Өвөрхангай аймаг дахь салбар                 

9932-0810

21.

Хархорин сум дахь сум дундын Шүүхийн тамгын газар

70327488

22.

Хархорин сум дахь сум дундын Цагдаагийн хэлтэс

70327102

23.

Хархорин сум дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх хэлтэс-423 дугаар анги нээлттэй, хаалттай хорих анги

89086330, 89423423,

88320423

24.

Хархорин сум дахь сум дундын Онцгой байдлын хэлтэс

70327101

 

 

2021-12-09 10:33:47