• Албан ёсны цахим хуудас
2022 оны хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөний биелэлтийг хэлэлцэж, 98 хувьтайгаар дүгнэлээ.
Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит 15 дугаар хуралдаанаар Өвөрхангай аймгийн 2022 оны хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөний биелэлтийг хэлэлцэн 91 хувьтай хэрэгжсэн, зорилтот түвшиндээ хүрсэн хэмээн дүгнэлээ. Мөн 2023 оны хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөг таван бодлогын хүрээнд 42 зорилт, 107 арга хэмжээтэй баталж, үр дүнтэй хэрэгжүүлэхийг үүрэг болголоо. 2023 оны хөгжлийн төлөвлөгөөнд сум, хэлтэс, агентлагуудаас ирүүлсэн 200 гаруй санал хүсэлтийг тусгаад байна. 2023 оны хөгжлийн төлөвлөгөөнд сум, хэлтэс, агентлагуудаас ирүүлсэн 200 гаруй санал хүсэлтийг тусгасан байна.

 

2022-12-02 15:29:56