• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн Засаг даргын захирамж
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
91 А/14 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2023-01-10 ҮЗЭХ
92 А/13 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2023-01-10 ҮЗЭХ
93 А/12 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2023-01-10 ҮЗЭХ
94 А/11 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2023-01-10 ҮЗЭХ
95 А/10 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2023-01-10 ҮЗЭХ
96 А/09 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2023-01-10 ҮЗЭХ
97 А/08 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2023-01-10 ҮЗЭХ
98 А/07 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2023-01-10 ҮЗЭХ
99 А/06 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2023-01-10 ҮЗЭХ
100 А/05 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2023-01-10 ҮЗЭХ
101 А/04 Комисс томилох тухай 2023-01-04 ҮЗЭХ
102 А/03 Комисс томилох тухай 2023-01-04 ҮЗЭХ
103 А/02 Комисс томилох тухай 2023-01-04 ҮЗЭХ
104 А/01 Цэргийн бүртгэл явуулах тухай 2023-01-03 ҮЗЭХ
105 А/322 Хүүхдийн зуслангийн үйл ажиллагааг гэрчилгээжүүлэх ажлыг зохион байгуулах тухай 2022-06-21 ҮЗЭХ
106 A/321 Хархорин сумын баяр наадмын тов тогтоох тухай 2022-06-17 ҮЗЭХ
107 A/320 Комисс томилох тухай 2022-06-16 ҮЗЭХ
108 A/319 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2022-06-16 ҮЗЭХ
109 A/318 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2022-06-16 ҮЗЭХ
110 A/317 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2022-06-16 ҮЗЭХ
111 A/316 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2022-06-16 ҮЗЭХ
112 A/315 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-06-16 ҮЗЭХ
113 A/314 Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай 2022-06-13 ҮЗЭХ
114 A/313 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2022-06-13 ҮЗЭХ
115 A/312 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2022-06-13 ҮЗЭХ
116 A/311 Эрх шилжүүлэх тухай 2022-06-13 ҮЗЭХ
117 A/310 Албан тушаалын тодорхойлолт батлах тухай 2022-06-13 ҮЗЭХ
118 A/309 Газар эзэмших эрх дуусгавар болгох тухай 2022-06-10 ҮЗЭХ
119 A/308 Захирамж хүчингүй болгох тухай 2022-06-10 ҮЗЭХ
120 A/307 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2022-06-10 ҮЗЭХ