• Албан ёсны цахим хуудас
Улсын төсөв:
Хөрөнгө оруулалт, төсөл арга хэмжээний нэр Батлагдсан төсөвт өртөг Санхүүжилтийн хэмжээ Гүйцэтгэгчийн нэр Гэрээний дүн Гэрээ байгуулсан огноо Ажлын явц
181 Сант сумын 75 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга 900,000,000 ₮ 789,101,000 ₮ Бат-Угсралт ХХК 789,101,000 ₮ 2018-07-01 100%
182 Богд сумын 75 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга 900,000,000 ₮ 678,000,000 ₮ Эрч хүч хөгжил ХХК 746,172,828 ₮ 2018-06-04 100%
183 Арвайхээр сумын 150 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга 1,000,000,000 ₮ 881,899,360 ₮ Ганнэгдэл ХХК 881,900,000 ₮ 2018-06-15 100%
184 Арвайхээр сумын 1-р сургуулийн спорт заалны барилга 1,100,000,000 ₮ 879,981,935 ₮ Багахєгшин ХХК 990,483,847 ₮ 2018-06-25 100%
185 Тарагт сумын 100 хүүхдийн дотуур байрын барилга 1,000,000,000 ₮ 500,000,000 ₮ “Нутгийн буян групп” ХХК 881,993,150 ₮ 2018-05-20 90%
186 Богд сумын 320 хүүхдийн сургуулийн барилга 3,200,000,000 ₮ 1,600,000,000 ₮ “Тэд констракшн” ХХК 2,750,016,322 ₮ 2018-05-02 60%
187 Уянга сумын Жаргалант багийн 120 хүүхдийн сургуулийн барилга 1,000,000,000 ₮ 951,648,136 ₮ Алтай байдраг констракшн 951,648,136 ₮ 2018-07-01 100%
188 Хүний хөгжил төвийн барилга 2,000,000,000 ₮ 2,000,000,000 ₮ ӨВМТХ ХХК 2,000,000,000 ₮ 2018-04-12 100%
189 Есөнзүйл сумын багийн төвийн барилга 75,000,000 ₮ 72,510,794 ₮ Юузэт-Эрдэнэ ХХК 72,510,794 ₮ 2018-05-18 100%
190 Сант сумын багийн төвийн барилга 75,000,000 ₮ 72,762,932 ₮ Баяндөхөмийн хурд ХХК 72,762,932 ₮ 2018-05-18 100%
191 Зүүнбаян-Улаан сумын багийн төвийн барилга 100,000,000 ₮ 93,422,211 ₮ Дэхан ХХК 93,422,211 ₮ 2018-05-18 100%