• Албан ёсны цахим хуудас
Өвөрхангай аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газраас ШШГБ-ын 100 жилийн ойд зориулав.