• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн хэлтэс албадын дарга нарын шуурхай хуралдаан боллоо